تعمیرات آمپلی فایر ماشین کیا KIA

تعمیرات آمپلی فایر ماشین کیا KIA
تعمیرات آمپلی فایر ماشین کیا KIA

تعمیرات آمپلی فایر کیا KIA رفع اشکالاتی مانند: خالی شدن باتری ماشین کیا KIA قطع شدن صدا در ماشین کیا KIA داشتن نویز و صدای در باندهای کیا KIA دو صدا شدن در باندهای ماشین کیا KIA و کار نکردن همه باندهای کیا KIA صدا نداشتن خروجی از آمپلی فایر کیا KIA تعمیر سیم کشی آمپلی فایر کیا KIA و داشتن سوختگی در سیم کشی تعمیر فیبر نوری و سیم کشی آمپلی فایر کیا KIA و خرابی و آب خوردگی در آمپلی فایر کیا KIA و کار نکردن آن خرید و فروش انواع آمپلی فایر کیا KIA پاک شدن ای سی برنامه و Program کردن آمپلی فایر کیا KIA

«با تشکر»