خدمات سیستم صوتی چری

خدمات سیستم صوتی چریاشکالاتی که در مانیتور چری به وجود می آید
۱ ثابت شدن لوگو در مانیتور ضبط تیگو ۵
۲ تعمیر خاموش شدن ضبط مانیتور تیگو ۷
۳ هنگ کردن و از کار افتادن کنترل فرمان ماشین آریزو
۴ خرابی و برق دزدی در سیستم صوتی ماشین تیگو
۵ فروش انواع مانیتور تیگو ۷
۶ رفع خرابی بلتوث و عدم برقراری صدا در مانیتور چری