خدمات و تعمیرات سیستم صوتی BYD

خدمات و تعمیرات سیستم صوتی BYDرفع عیب هایی مانند نداشتن تصویر و سفید شدن تصویر مانیتور خوروی BYD
علت خاموش شدن و سفید شدن تصویر مانیتور ضبط BYD
تعمیرات مانیتورهای سری جدید ماشین S6 BYD
1 از کار افتادن دوربین دنده عقب در ضبط ماشین BYD
2 خرابی صدا در قسمت آمپلی فایر ضبط ماشین BYD
3 هنگ کردن  از کار افتادن تاچ ضبط ماشین BYD
4 صدای مانیتور BYD قطع شده
۵ سفید شدن تصویر هنگام باتری به باتری کردن BYD شرکت ایران خودرو