خدمات تعمیرات آمپلی فایر آلپاین ALPINE

رفع عیب و اشکالاتی مانند خربی صدا و داشتن نویز و صدای اضافی،وجود اتصالی و از کار افتادن آمپلی فایردو کانال و چهار کانال برند آلپاین ALPINE این سری از آمپلی ها به لحاظ خروجی صدا بسیار قدرتمند هستند و تعمیرات قطعات و لوازم آمپلی فایر برند آلپاین ALPINE نکته مهمی که در هنگام نصب سیستم باید به آن توجه شود،این است که آمپلی فایر میزان خروجی این ضبط و باندهای مربوطه از لحاظ قدرت یکسان باشد،تا آمپلی فایر دچار مشکل نشود در هنگام نصب آمپلی فایر به سیم کشی آمپلی فایر باید دقت بالایی داشته باشید که مشکلی در بخش صدا نداشته باشد به طور مثال اگر سیم کشی در هنگام نصب اتصال بدنه قوی نداشته باشد آمپلی فایر سوییچ می کند اگر سیم کشی برق آمپلی فایر در هنگام نصب از نامناسب در ماشین رد شده باشد امکان قطع شدن صدا و اتصالی در ماشین که منجر به جرقه زدن می شود را داشته باشیم، نکاتی در ارتباط با نصب آمپلی فایر و رفع اشکال در سیستم صوتی خودرو باید به چند مورد توجه کنیم،کار آمپلی فایر از چهار بخش تفکیک شده : ۱-قسمت مثبت ۲-قسمت منفی یا اتصال بدنه ۳-برق ریموت ۴-خروجی باندهای روی آمپلی فایر که اینچهار مورد باید به دقت در هنگام نصب دقت بشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.